LexTalk er en app utviklet av Lexit Group Norway AS.
Appen er utviklet i Xamarin, og kan kjøres på Android, iOS og Windows plattform.

LexTalk er en multiplattform-løsning med både online og offline funksjonalitet.

Løsningen kan enkelt kobles til serverprogrammet FactoryTalk for nedlasting av grunndata og rapportering tilbake til ditt ERP- eller forretningssystem.

LexTalk egner seg spesielt godt til varetelling hos retailere, grossister og butikker. Med en bluetooth-skanner koblet på en smarttelefon, skjer varetellingene raskt, rimelig og effektivt. I tillegg til varetelling er det moduler for salgsordre, kundeordre, butikkordre, datafangst og bestilling.

LexTalk er skreddersydd for salg, varetelling, ordreregistrering og bestilling. Løsningen er lett å implementere, uten store investeringer i eksisterende it-infrastruktur og kan integreres med de fleste økonomisystemer via Lexit API eller andre API’er.

Via FactoryTalk Web Central, kan man enkelt administrere brukere, funksjonalitet, grunndata og ordredata.

  • Salgsordre
  • Kundeordre
  • Butikkordre
  • Varetelling
  • Datafangst
  • Bestilling