Administrasjonverktøy

LexTalk styres fra en web-sentral som befinner seg i sky-systemet LexCloud. Alle endringer som gjøres i appen vil oppdatere seg kontinuerlig via skyen. Her kan du som kunde velge hvilke funksjoner, moduler og brukere du vil ha tilgang til. Dette bidrar til at du kan presisere dine behov helt ned på brukernivå, hvor brukere på lageret kan ha tilgang til andre moduler enn selgerne. En slik web-basert løsning sørger også for at tilgang aldri er noe problem uansett hvor du måtte befinne deg.

Share on facebook
Share on linkedin